โต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่นเวคตร้า ขนาด 80 เซนติเมตร - สีขาว