ตู้สูง 2 หน้าบาน PVC รุ่นเททริส ขนาด 80 เซนติเมตร - สีเอสเพรสโซ่