โต๊ะคอมพิวเตอร์เข้ามุม 2 ลิ้นชัก รุ่นเวคตร้า ขนาด 220 เซนติเมตร - สีขาว