ชุดโต๊ะประชุม รุ่นแอ็คทิว่า ขนาด 410 ซม. ขาไม้ - สีคอร์นวอล โอ๊ค