ชุดโต๊ะประชุม รุ่นแอ็คทิว่า ขนาด 420 ซม. ขาเหล็ก - สีคอร์นวอล โอ๊ค