โต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่นแอ็คทิว่า A ขนาด 120 ซม. ขาไม้ - สีคอร์นวอล โอ๊ค