โต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่นแอ็คทิว่า A ขนาด 120 ซม. ขาเหล็ก - สีคอร์นวอล โอ๊ค