โต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่นแอ็คทิว่า 4 ที่นั่ง 160WL - สีคอร์นวอลโอ๊ค