โต๊ะทำงาน รุ่นแอ็คทิว่า 4 ที่นั่ง S 240WL - สีคอร์นวอลโอ๊ค