โต๊ะทำงาน รุ่นแอ็คทิว่า 4 ที่นั่ง AS 320WL - สีคอร์นวอลโอ๊ค