โต๊ะทำงาน รุ่นแอ็คทิว่า 4 ที่นั่ง BS 320WL - สีคอร์นวอลโอ๊ค