โต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่นแอ็คทิว่า 4 ที่นั่ง S 240WL - สีคอร์นวอล โอ๊ค