โต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่นแอ็คทิว่า 4 ที่นั่ง BS 320WL - คอร์นวอล โอ๊ค