โต๊ะทำงาน รุ่นแอ็คทิว่า 6 ที่นั่ง S 360WL - สีคอร์นวอล โอ๊ค