โต๊ะทำงาน รุ่นแอ็คทิว่า 4 ที่นั่ง BS 380WL - คอร์นวอล โอ๊ค