โต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่นแอ็คทิว่า 4 ที่นั่ง BS 380WL - สีคอร์นวอล โอ๊ค