โต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่นแอ็คทิว่า 6 ที่นั่ง 450WL - สีคอร์นวอล โอ๊ค