โต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่นแอ็คทิว่า 4 ที่นั่ง B 240SL - สีคอร์นวอล โอ๊ค