โต๊ะทำงาน รุ่นแอ็คทิว่า 4 ที่นั่ง BS 320SL - สีคอร์นวอล โอ๊ค