โต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่นแอ็คทิว่า 4 ที่นั่ง AS 320SL - สีคอร์นวอล โอ๊ค