โต๊ะทำงาน รุ่นแอ็คทิว่า 6 ที่นั่ง AS 480SL - คอร์นวอล โอ๊ค