โต๊ะทำงาน รุ่นแอ็คทิว่า 6 ที่นั่ง BS 480SL - สีคอร์นวอล โอ๊ค