โต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่นแอ็คทิว่า 6 ที่นั่ง A 480SL - คอร์นวอล โอ๊ค