โต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่นแอ็คทิว่า 4 ที่นั่ง AS 380SL - สีคอร์นวอลโอ๊ค