โต๊ะทำงาน รุ่นแอ็คทิว่า 6 ที่นั่ง AS 570SL - สีคอร์นวอลโอ๊ค