โต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่นแอ็คทิว่า 6 ที่นั่ง BS 570SL - สีคอร์นวอลโอ๊ค