โต๊ะทำงาน รุ่นแอ็คทิว่า 4 ที่นั่ง S 300WL - สีเชอร์รี่