โต๊ะทำงาน รุ่นแอ็คทิว่า 6 ที่นั่ง S 450WL - สีเชอร์รี่