โต๊ะคอมพิวเตอร์ 6 ที่นั่ง S รุ่นเวคตร้า 360 ซม. - สีขาว