โต๊ะคอมพิวเตอร์ 4 ที่นั่ง รุ่นเวคตร้า 300 ซม. - สีขาว / สีเมเปิ้ล