เก้าอี้สตูลหนังสังเคราะห์ หน้ากลม รุ่นรูบี้ - สีขาว