ชุดโต๊ะอาหารท็อปกระจก 4 ที่นั่ง รุ่น นอร์ร่าห์ - สีดำ/เทาอ่อน