โต๊ะบาร์+ช่องเก็บของ รุ่นฟินโน่ ขนาด 120 ซม. - สีธรรมชาติ/ขาว