ตู้ 2 ลิ้นชัก รุ่นมาร์ ขนาด 80 ซม. - สีเลอร์บานา โอ๊ค/ขาว