ตู้เสื้อผ้า 3 บานประตู รุ่นคาร์ลสตัด - สีเลอร์บานา โอ๊ค/ขาว