ตู้เตี้ย 2 บานเปิด รุ่นคาร์ลสตัด - สีเลอร์บานา โอ๊ค/ขาว