โต๊ะอาหาร รุ่นโคนิค ขนาด 120 x 75 ซม. - สีธรรมชาติ/ขาว