โต๊ะข้าง รุ่น นาโกญ่า ขนาด 45 ซม. - ลายไม้ธรรมชาติ