โต๊ะกลาง รุ่น นาโกญ่า ขนาด 100 ซม. - สีลายไม้ธรรมชาติ