โต๊ะกลาง รุ่นเอ็กซ์ตรีม ขนาด 60 ซม. - สีเลอร์บานา โอ๊ค