ตู้แขวน รุ่นเออบาโน่ ขนาด 30 ซม. - สีเอมสตี๊ค โอ๊ค