ตู้เสื้อผ้า 2 บานประตู รุ่นวินซ์ - สีลายไม้ธรรมชาติ / ขาว