ตู้เสื้อผ้า 3 บานประตู รุ่นวินซ์ - สีขาว / ลายไม้ธรรมชาติ