เตียงนอน รุ่นโอเปร่า พลัส ขนาด 6 ฟุต - สีแบล็คบราวด์