ตู้แขวน รุ่นเออบาโน่ ขนาด 160 ซม. - สีเอมสตี๊ค โอ๊ค