เตียงนอน+ลิ้นชัก รุ่นเออร์บาโน่ ขนาด 5 ฟุต - สีเอมสตี้ค โอ๊ค