ตู้แขวน รุ่นเออร์บาโน่ ขนาด 50 ซม. - สีเอมสตี๊ค โอ๊ค