โต๊ะข้างท็อปกระจก รุ่นกรุ๊ฟ ขนาด 45 ซม. - สีคาร์มีโล โอ๊ค/ดำ