ตู้เสื้อผ้า 3 บาน รุ่นเอ็กซ์ตรีม ขนาด 120 ซม. - สีเลอร์บานา โอ๊ค