ตู้เสื้อผ้า 4 บาน รุ่นเอ็กซ์ตรีม ขนาด 160 ซม. - สีขาว